Školství pro život ve 21. století

Do roku 2030, tato Strategie zajistí:

  1. Místo pro každé pardubické dítě v MŠ a ZŠ
  2. Zvýšení spokojenosti dětí, žáků i rodičů
  3. Podporu dobrého pracovního klima a motivaci zaměstnanců
  4. Prestiž pardubického školství v rámci celé České republiky

Budovaní kapacit a vybavení škol

Pozornost bude věnována pokračování v modernizaci vybavení škol, a to jak pro výuku, tak pro související aktivity. Při úpravě prostředí škol a školských zařízení je třeba zohlednit i klimatické změny, kterým v současnosti čelíme.

Podpora města jako zřizovatele

Metodicky i finančně bude podporováno inovativní vzdělávání, inspirativní školy se stanou centry inovací a přinášení příkladů dobré praxe dalším školám. Budeme usilovat
o dobře fungující model propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby pracovního trhu.

Školství v datech

Školství v datech

Otevřít Školství v datech
Platforma pro vzdělávání

Platforma pro vzdělávání

Otevřít Platforma pro vzdělávání
Inovativní směry ve vzdělávání

Inovativní směry ve vzdělávání

Otevřít Inovativní směry ve vzdělávání
Metodická a datová základna

Metodická a datová základna

Otevřít Metodická a datová základna
Výměna zkušeností mezi pedagogy a tvorba příkladů dobré praxe

Výměna zkušeností mezi pedagogy a tvorba příkladů dobré praxe

Otevřít Výměna zkušeností mezi pedagogy a tvorba příkladů dobré praxe
Zavést systém znalostního managementu a podpory inovací

Zavést systém znalostního managementu a podpory inovací

Otevřít Zavést systém znalostního managementu a podpory inovací
Školní poradenství

Školní poradenství

Otevřít Školní poradenství
Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba

Otevřít Elektronická spisová služba
Metodická podpora školám

Metodická podpora školám

Otevřít Metodická podpora školám
Společná online aplikace pro zápis do MŠ a ZŠ

Společná online aplikace pro zápis do MŠ a ZŠ

Otevřít Společná online aplikace pro zápis do MŠ a ZŠ
Podpora školských rad

Podpora školských rad

Otevřít Podpora školských rad

Motivační prostředí a společné vzdělávání

Prostor pro individualizaci výuky postupně vznikne proměnou obsahu a způsobu vzdělávání. Je nezbytné více využívat formativního hodnocení a vést děti k přebírání odpovědnosti za sebevzdělávání.

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II

Otevřít MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II
Sportovní park Pardubice

Sportovní park Pardubice

Otevřít Sportovní park Pardubice
Výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem

Výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem

Otevřít Výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem
Dětský parlament a Studentský parlament Pardubice

Dětský parlament a Studentský parlament Pardubice

Otevřít Dětský parlament a Studentský parlament Pardubice
Oceňování nejlepších pedagogů a ředitelů

Oceňování nejlepších pedagogů a ředitelů

Otevřít Oceňování nejlepších pedagogů a ředitelů
Mít oči k vidění

Mít oči k vidění

Otevřít Mít oči k vidění
Dukla sportovní

Dukla sportovní

Otevřít Dukla sportovní
Fotbalová akademie

Fotbalová akademie

Otevřít Fotbalová akademie
Kreativní vzdělávání ve školách

Kreativní vzdělávání ve školách

Otevřít Kreativní vzdělávání ve školách
Zdravý životní styl do škol

Zdravý životní styl do škol

Otevřít Zdravý životní styl do škol
Oceňování úspěšných žáků

Oceňování úspěšných žáků

Otevřít Oceňování úspěšných žáků
Zdravá dětská noha

Zdravá dětská noha

Otevřít Zdravá dětská noha
Obědy pro děti v nouzi

Obědy pro děti v nouzi

Otevřít Obědy pro děti v nouzi
Menu