O projektu

Pardubické školství

Pardubické školství je platformou pro prezentaci projektů, které navazují na Strategii školství Pardubic 2030, která do roku 2030 má za cíl naplnit vizi "Školství pro život 21. století". 

Dle strategie se bude investovat úsilí do třech hlavních oblastí:

1. Role zřizovatele jako garanta funkčnosti systému.

2. Rozvoje kompetencí a motivace zaměstnanců školských zařízení.

3. Individuálního a motivujícího přístupu k dětem a žákům. 

Cílem této platformy je poskytnout ředitelům škol a zástupcům školství jednoduchý nástroj pro přehledné prezentování informací veřejnosti. Rodiče, žáci i široká veřejnost tak na jednom místě získají informace o základních školách, mateřských školách, základních uměleckých školách a o domech dětí a mládeže. Hezký a kompletní seznam škol je doplněn o popisy škol, fotky, školní aktivity a projekty i školní úspěchy. 

Projekty, které se už realizují nebo budou realizovat v rámci Strategie školství Pardubic 2030 jsou také na této platformě prezentovány a rovnou jsou navázany na konkrétní zapojené školy. Veřejnost tak může na jednom místě sledovat postup konkrétních investičních i neinvestičních projektů.

Mimo to všechno chceme nabídnout prezentaci pardubického školství v hezkém světle, což bude motivovat ostatní města a bude je i inspirovat a povede ke sdílení dobré praxe.

Kontakty

Správce aplikace

Alan Závada

+420 731 643 122

[email protected]

Máte-li nápad, jak vylepšit funkčnost této aplikace, budeme vděčni za váš námět. Náměty posílejte na adresu [email protected]
Menu