Návod k použití

Mapa škol

Uživatel mapy má možnost získat základní informace o všech školách zřizovaných městem např. o základních školách v blízkosti bydliště či pracoviště. Po rozkliknutí pinu nebo kliknutím na školu v bočním panelu může uživatel sledovat aktivity a úspěchy školy a současně získat další zdroje informací o realizovaných či plánovaných projektech na škole.

Stránka mapy škol je rozdělena na dvě části - mapu a boční panel se seznamem škol, ve kterém se zobrazují všechny zřizované školy, mateřské školky, základní umělecké školy a domy dětí a mládeže.

Základní funkce mapy

Posouvat mapu je možné uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši a posunutím do požadovaného směru.
K přiblížení mapy slouží tlačítka + a – na klávesnici a také rolovací kolečko myši.
Stiskem a držením pravého tlačítka myši, nebo stiskem a držením klávesy Ctrl a současným přidržením levého tlačítka myši můžete táhnutím myši měnit úhel pohledu.

Filtrovaní obsahu na mapě

Změnu zobrazovaného mapového obsahu provedete pomoci poskytnutých filtrů nad mapou škol. Filtrovat můžete školy podle „typu školy" nebo pomocí „vyhledávácího pole“, které umožnuje přímo vyhledávat název školy.

Typ školy – určuje typ školy zřizované městem. Filtr umožňuje vybrat mezi – mateřská škola, – základní škola, ZUŠ – základní umělecká škola anebo DDM – domov dětí a mládeže.
Vyhledávací pole – představuje filtrování škol podle full textového vyhledavání. Zadaný text se vyhledáva pouze v nadpisu/názvu školy.

Všechny filtry můžete libovolně kombinovat (např.: Hledám všechny základní školy, které mají v názvu slovo Pardubice.).

Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a vůli je možné, že se na webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách jakoukoliv chybu nebo cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme rádi, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu [email protected], abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Menu