S rozvojem vzdělávání na Pardubicku pomáhají již řadu let projekty Místního akčního plánování, tzv. MAPy

Menu